BEŞİKTAŞ ARAMA ve KURTARMA DERNEĞİ

GÖREV ve GÖRÜŞ

GÖREV:
Derneğimiz üyelerinin afetler konusunda bilincinin sağlanması amacıyla;
 
  • Periyodik eğitim programları düzenlemek,
  • Afetlerin yaratacağı hasarların azaltılması için diğer kurumlarla işbirliği ve çalışmalar yapmak,
  • Afet öncesi, afet anında ve afet sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili seminerler düzenlemek,
  • Türkiye’nin her hangi bir bölgesinde meydana gelebilecek doğa veya insane kaynaklı afetlerde arama ve kurtarma faliyetlerini yürütmek,
  • Terör saldırılarında arama ve kurtarma çalışanlarına katılmak
BUSAR’ın başlıca görevlerini oluşturmaktadır.
Birleşmiş Milletler bünyesinde görev yapan INSARAG (International Search And Rescue Advisory Group) örgütüne üye olabilmek BUSAR’ın en önemli hedeflerinden biridir. Türkiye’de bazı ekiplerin üye olmayı başardığı grup, Dünya’nın herhangi bir bölgesinde meydana gelen bir afet sonrasında Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler arasından
  • Şart koşulan sertifikalı eğitimlerin tamamını almış olmak
  • Yedi gün kendibaşına barınma ve iaşe sağlayabilmek
  • Gerekli tüm ekipmanlara sahip olup ekip personel sayısını arttırmak
gibi uygun görüldüğü şartları sağlayan, seçilmiş arama ve kurtarma ekiplerinin afet bölgesine intikal etmesini organize etmektedir. INSARAG, Birleşmiş Milletlere üye ülkelerden sadece sertifikalı arama ve kurtarma ekiplerini bünyesinde barındırmaktadır.
 
GÖRÜŞ:
BUSAR,Ulusal ve Uluslararası alanda bütün afetlerde canlıların hayatını korumak ve kurtarmak için tamamen gönüllük esasına uygun çalışmalar sürdürmektedir. BUSAR, olası afet ve acil durumlar ile  arama ve kurtarma faaliyeti gerektiren her durumda, özellikle insane hayatının tehlikede olması halinde, imkan ve yetki dahilinde, mümkün olan en kısa sürede yardım aihtiyacı olan ve mağdurun yardımına koşan, konularında eğitim almış ve takım çalışması ile gönüllülük esasını benimsemiş bir ekipten oluşan, eğitimi önemseyen bir dernektir.