BEŞİKTAŞ ARAMA ve KURTARMA DERNEĞİ

GÖREV ve GÖRÜŞ

GÖREV:

Kurum çalışanlarının afetler konusunda bilincinin sağlanması amacıyla;

  • Eğitim programları düzenlemek
  • Afetlerin yaratacağı hasarların azaltılmasını sağlamak
  • Afet öncesi , afet esnası ve afet sonrasında yapması gerekenlerle ilgili seminer  düzenlemek
  • Türkiye’nin her hangi bir bölgesinde meydana gelebilecek doğal veya insan kaynaklı afetlerde arama ve kurtarma faliyetlerini yürütme
  • Terör saldırılarında arama ve kurtarma çalışanlarına katılmak

BUSAR’ın başlıca görevlerini oluşturmaktadır.

Birleşmiş Milletler bünyesinde görev yapan INSARAG ( International Search And Rescue Advisory Group) örgütüne üye olabilmek BUSAR’ın en önemli hedeflerinden biridir. Türkiye’den iki ekibin üye olmayı başardığı örgüt, Dünya’nın herhangi bir bölgesinde meydana gelen bir afet sonrasında Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler arasından

  • Şart koşulan sertifikalı eğitimlerin tamamını almış olmak
  • Yedi gün kendi başına barınma ve iaşe sağlayabilmek
  • Gerekli tüm ekipmanlara sahip olup ekip personel sayısını arttırmak

gibi uygun görüldüğü şartları sağlayan arama ve kurtarma ekiplerinin afet bölgesine intikal etmesini organize etmektedir. INSARAG, Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerden sadece seçkin arama ve kurtarma ekiplerini bünyesinde barındırmaktadır.

GÖRÜŞ:

BUSAR ,Ulusal ve Uluslararası alanda bütün afetlerde canlıların hayatını korumak ve kurtarmak için tamamen gönüllük esasına uygun çalışmalar sürdürmektedir. BUSAR, olası afet ve acil durumlar ile  arama ve kurtarma faaliyeti gerektiren her durumda, özellikle insan hayatının tehlikede olması halinde, imkan ve yetki dahilinde, mümkün olan en kısa sürede yardıma ihtiyacı olan ve mağdurun yardımına koşan, konularında eğitim almış ve takım çalışması ile gönüllülük esasını benimsemiş bir ekipten oluşan, bağlı bulunduğu eğitim kurumunun değerleri sebebiyle, eğitimi önemseyen bir dernektir.